DABI

Wiadomości
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Technologie oparte na cut and soil mixing'u mają swe korzenie w Japonii, USA i Europie Zachodniej, gdzie po raz pierwszy ukazały się tego typu rozwiązania technologiczne w dziedzinie wzmacniania i doszczelniania gruntu.
{Play}
Obecnie rozwiązania technologiczne w dziedzinie trenching-u są wysoce zaawansowane. Trenchery wykorzystywane są w szerokim wachlarzu usług związanych z głębokim fundamentowaniem. Urządzenia skrawająco – mieszające [ Trencher-y] zbudowane są na podwoziu gąsienicowym. Działanie Trenchera oparte jest na zasadzie pracy piły łańcuchowej, gdzie maszyna wyposażona jest w organ skrawająco – mieszający, który urabia grunt i miesza go z wcześniej przygotowanym zaczynem bentonitowo - cementowym, tworząc tym samym jednolitą przegrodę przeciwfiltracyjną czy stabilizującą.

Znane są dwie metody wgłębnego mieszania gruntu przy użyciu Trencher'a:
  • ciągłe wgłębne mieszanie gruntu na mokro – gotowy zaczyn wiążący bentonitowo – cementowy miesza się z gruntem rodzimym,
  • ciągłe wgłębne mieszanie gruntu na sucho – sucha mieszanka uszczelniająca wymieszana zostaje z gruntem rodzimym
W Europie, przy wykorzystaniu Trencher'ów, stosuje się ciągłe wgłębne mieszanie gruntu na mokro (CDMM – Continuous Deep Mixing Method). Technologia ta znalazła szerokie zastosowanie w uszczelnianiu wielkich budowli hydrotechnicznych, tj. zapór, wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, jak również przy uszczelnianiu wysypisk śmieci. Przy użyciu Trencher'ów (CDMM] możliwe jest wykonanie przegrody nawet do 14 m w zakresie grubości przegrody od 30 cm – 60 cm. Dzięki ciągłości pracy uzyskuje się lepsze parametry poprawy struktury gruntu w porównaniu z metodami sekcyjnymi.

CDMM - Trencher - zobacz więcej