DABI

Wiadomości
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Dynamiczna urbanizacja i rozbudowa sieci infrastruktury drogowej i kolejowej wymusza prowadzenie prac na terenach już zabudowanych albo uważanych za nieprzydatne. Nowe technologie, które proponuje DABI, umożliwiają realizację takich wymagających rozwiązań.
{Play}