DABI

Zabezpieczenia wykopów - system DSMS
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI

RRozwój budownictwa w ostatnim okresie oraz ograniczenia urbanistyczne, wynikające z wielkości działek, zmuszają do stosowania zabezpieczeń wykopów budowlanych metodami wywodzącymi się z głębokiego fundamentowania. Metody te winny być ekonomiczne, opłacalne, a przede wszystkim skuteczne. DABI z dużym powodzeniem od wielu lat zastępuje konieczność stosowania ścian szczelinowych przy głębokim fundamentowaniu i w dużym stopniu obniża koszty inwestorów.

Odpowiadając na potrzeby i wymagania naszych klientów firma DABI wdrożyła nową usługę, która ma rozwiązać problemy związane z dostępnością gruntów budowlanych w miastach oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na powierzchnie mieszkaniowe, biurowe i usługowe w dużych miastach.

Oferujemy innowacyjny i kompleksowy system zabezpieczeń wykopów głębokich z rozłącznych elementów prefabrykowanych DABI – Safe Modul System (DSMS) oraz nowy proces świadczenia usługi z zastosowaniem systemu DSMS, możliwy do zastosowania w dowolnych warunkach geologicznych i w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań.
Cechą szczególną systemu zabezpieczeń i technologii wykonania zabezpieczeń DSMS wykopów głębokich jest odzyskiwanie wszystkich elementów konstrukcyjnych systemu i możliwość wielokrotnego zastosowania.

Dabi wykonuje zabezpieczenia wykopów szerokoprzestrzennych różnymi technologiami:

Nasza firma wykonuje kompleksowo zabezpieczenie wykopu szerokoprzestrzennego wraz z odwodnieniem. Zapewnia to bezpieczne roboty fundamentowe na dużych głębokościach w tzw. suchym wykopie i eliminuje ewentualne konflikty pomiędzy firmami zabezpieczającymi wykop a firmami odpowiedzialnymi za odwodnienie.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939