DABI

Dreny pionowe / Geodreny
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Firma Dabi wykorzystuje technologię drenów pionowych w procesie konsolidacji gruntów organicznych lub miękkoplastycznych.
Ich głównym zadaniem jest odprowadzenie wody na powierzchnię poprzez zainstalowanie w gruncie syntetycznych perforowanych pionowych drenów wraz z dociążeniem (tymczasowym lub stałym) tego konsolidowanego ośrodka gruntowego. W celu przyśpieszenia całego procesu konsolidacji gruntu zastosowanie znajduje dodatkowo technologia zagęszczania impulsowego gruntu IC / RIC (Impulse Compaction / Rapid Impact Compaction).
Dreny pionowe w szczególności stosuje się przy budowie wszelkiego rodzaju nasypów (drogowych, kolejowych), wielkopowierzchniowych terenów magazynowych, składowych czy też parkingów. W określonych warunkach geologicznych zastosowanie drenów pionowych należy do jednej z najefektywniejszych i najekonomiczniejszych metod wzmacniania podłoża.


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939