DABI

Pale CFA
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Pale CFA wiercone są świdrem ciągłym z biegnącym przez rurę kanałem doprowadzającym pompowany beton o wymaganych parametrach.

Po odwierceniu do wymaganej projektowej głębokości następuje podawanie pod ciśnieniem betonu, który uniemożliwia zasypywanie się ścian otworu i następuje proces formowania pala z jednoczesnym podnoszeniem świdra. Po wykonaniu betonowania, w zależności od wymagań projektowych, montowane są zbrojenia koszowe lub profile stalowe. Parametry formowanego pala monitorowane są na bieżąco poprzez system komputerowy.
Wykonujemy pale o Średnicach do 1000 mm.
Pale CFA wykonujemy do fundamentowania pośredniego wznoszonych obiektów, wykonywania ścian oporowych oraz innych zabezpieczeń wg wymagań inwestora.
Zaletą formowanych pali CFA jest szybkość wykonania w stosunku do tradycyjnych pali wierconych.


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939